top of page
Fern blad

SOMATIC EXPERIENCING

Föreningen Sverige
Aktuellt


Workshopen kommer att ledas av Tove Mejdahl, leg. psykolog/specialist och handledare i klinisk psykologi, SEP och huvudlärare för NARM-utbildningen i Danmark.


NARM arbetar på ett effektivt och nydanande sätt med anknytnings-, relations- och utvecklingstrauman. Den ger oss möjlighet att utforska och förstå hur tidiga upplevelser orsakar livslånga beteendemönster.


Metoden hjälper oss att bryta gamla beteendemönster och därmed öka vår möjlighet att vara autentiskt närvarande i relationer till andra, både i par- och terapirelationer.

Tove kommer även att dela med sig sin gedigna erfarenhet av hur NARM används i parterapi.

Målgrupp: SE Practitioners, SE-studenter och andra yrken med klientarbete.

Vill du veta mer om NARM?


Detaljer:

Datum & Tid OBS nya datum:

11–13 oktober 2024

Fredag: 09.30-17.00

Lördag: 09.30-17.00

Söndag: 09.00-15.00             

 

Plats: MetaNoova utbildning, Götgatan 11, 11646 Stockholm.

Sista anmälningsdag: 6 september 2024.

 

Anmäl dig i god tid: Minimiantal för genomförandet 20 personer. Avbokning möjlig tom 6 september 

 

Kursavgift inkl. moms: Betalas senast 6 september 2024. 

Medlemmar i SE-förening och SEstudenter under utbildning.

4000 kr. Early bird (före 1 augusti)

4500 kr (efter 1 augusti)

 

Icke-medlemmar.

5000 kr. Early bird (före 1 augusti)

5500 kr.inkl. moms (efter 1 augusti)

 

Anmälan sker till info@seforeningen.se

Bifoga dina fakturauppgifter i mejlet. 


Om du vill bli medlem i Sveriges SEförening, är du även välkommen att skriva in dig via http://seforeningen.se


Vi har känt en längtan efter att delta i en svenskspråkig gemenskap kring SE. Kanske kan vi fungera som SE-föreningens fikarum? En plats där vi får lära känna varandra, veta mer om kompetenser, intressen och passioner? En plats där vi bygger en kollegial gemenskap som får SE att lyfta och ta Sverige med storm? En plattform där oväntade samarbeten och förverkligande av idéer kan uppstå?


Vi möts i cirkel för att alla röster ska höras. Alla behöver inte vilja vara med på allt, så länge minst två personer är intresserade av att förverkliga en idé kan vi börja samskapa den. Med förhoppning om en träff vi trivs under och lämnar med ett väckt socialt engagemangsystem, och en känsla av lätthet och påfyllnad! Sprid gärna inbjudan till andra svenskspråkiga SEP och studenter i ditt nätverk


Inför våren planeras följande möten.

13/2 kl 15-17 Tema Ledarskap

13/3 kl 18-20

9/4 kl 15-17

14/5 kl 18-20

11/6 kl 15-17


Vår huvudsakliga kommunikation kring detta sker via vår Facebookgrupp. Där finns länk till mötena.


Vi är öppna för att hitta på andra aktiviteter också. Om du känner att du skulle vilja engagera dig i att vara med och bygga vårt Svenska SE community så tveka inte att höra av dig till Gustav Elmberger (gustavelmberger@gmail.com).


Varmt välkomna på möten under året!

Communitygruppen

Sofie och Gustav

Monique Pfaltz, professor vid Mittuniversitetet berättar om genomförd och planerad forskning kring några av effekterna av Somatic Experiencing."Monique Pfaltz will present some of the research that she and her team at Mid Sweden University are currently conducting in collaboration with several SE trainers and teachers from Sweden, Norway and Switzerland. On the one hand, she will present first results of a project that assesses if a single SE session can have a positive effect on how people feel in social situations (for example, how safe someone feels in the presence of others) and how this is affected by developmental trauma. On the other hand, she will present a planned study (randomized controlled trial) that will assess the effect of 15 SE sessions in individuals with a history of developmental trauma who are currently suffering from depression and/or posttraumatic stress disorder."


Dag & Tid: 2024-03-05 klockan 19:00-20:00


Mötet sker via ZOOM och är öppet att ansluta till för alla intresserade.

Evenemanget arrangeras av vår grannförening i Norge.


Du hittar länken till evenemanget på:

och


För att ansluta till mötet klickar du där det står:

Digitalt arrangement – Zoom


Varmt välkommen!

bottom of page