top of page

SOMATIC EXPERIENCING

Föreningen Sverige
SEP Utbildning

Somatic Experiencing Practitioner

Det helt unika med SE-utbildningen är att studenten får sitt eget nervsystem balanserat genom personligt processarbete med trauman och genom handledning. Detta ökar motståndskraftig och kapaciteten för närvaro i arbetet med traumatiserade klienter. Att ha kunskap om och medvetet själv kunna reglera sitt eget autonoma nervsystem uppfattar vi som en utomordentligt viktig förutsättning för att kunna arbeta med allvarliga traumatillstånd.

Kommande utbildningar

Nästa utbildningsstart: Beginning1: 18-23 April 2023 och Beginning2: 24-29 November 2023


För att börja på SE utbildningen behöver du gå en 2 dagars introduktionskurs.

För mer information se
SE Institutet i Sverige
Erika Beata & Jorgen Thorkildsen, SEP

bottom of page