top of page
våta löv

SOMATIC EXPERIENCING

Föreningen Sverige
Resurser

Litteratur, forskning och artiklar

Inspelad intervju

Steven Porges, intervju om The Polyvagal Theory, av Jørgen Thorkildsen
 

Nätverk & Systerföreningar

bottom of page