top of page
Lotus-Flower.jpg

SOMATIC EXPERIENCING

Föreningen Sverige

Föreningens syfte

SE-föreningen i Sverige är en intresseförening (org.nr. 802472-6161) som bildades 2013.

Föreningens syfte är att bl.a. att sprida kunskap om Somatic Experiencing i Sverige samt att tillhandahålla information om var du kan hitta SE-terapeuter.
 

Medlemmar

Föreningen finns till för professionella som är Somatic Experiencing® Practioners (SEP) samt för studerande som fullgjort Intermediate II i utbildningen.

Som medlem godkänner man våra stadgar och etiska riktlinjer
 

Styrelsen 

OrdförandeCristina Jonsson

Sekreterare: Jenny Warner
Kassör: Gustav Elmberger
Ledamot: Arpita Swich
Ledamot: Jonas Hallström
Suppleant: Åsa Dalaryd
Suppleant: Hannes Svanqvist

 

För mer information, kontakta oss:

info@seforeningen.se
Tel. 073-0503824

bottom of page