top of page
Lotus-Flower.jpg

SOMATIC EXPERIENCING

Föreningen Sverige

Föreningens syfte

SE-föreningen i Sverige är en intresseförening (org.nr. 802472-6161) som bildades 2013.

Föreningens syfte är att bl.a. att sprida kunskap om Somatic Experiencing i Sverige samt att tillhandahålla information om var du kan hitta SE-terapeuter.
 

Medlemmar

Föreningen finns till för professionella som är Somatic Experiencing® Practioners (SEP) samt för studerande som fullgjort Intermediate II i utbildningen.

Som medlem godkänner man våra stadgar och etiska riktlinjer

Terapeuter under utbildning (som har fullgjort år två av utbildningen i Somatic Experiencing)  är rekommenderade att ge övningssessioner under handledning. Som övningsklient är du medveten om att din terapeut är under utbildning och handledning. Prissättningen är fri men SE-föreningens rekommendation för en övningssession är 500 kr plus moms. På hemsidan kan du läsa om vilka som har fullgjort år två, är medlemmar i föreningen samt erbjuder övningsessioner.
 

Styrelsen 

Billy Ljungberg ordförande 

Hannes Svanqvist vice ordförande 

Cristina Jönsson kassör

Jenny Warner sekreterare

Helena Swanström ledamot 

Cia Jonasson ledamot

 

För mer information, kontakta oss:

info@seforeningen.se
Tel. 073-0503824

bottom of page