top of page
Fern blad

SOMATIC EXPERIENCING

Föreningen Sverige
Aktuellt

SE- kollegor i Sverige, Danmark och Norge!

Håll utkik!!


Nu kan SE- föreningen äntligen, (och förhoppningsvis), erbjuda en workshop

12-14 november med Claudia Studer till kraftigt subventionerat pris.


Claudia är Sonia Gomes " förlängda arm" i Europa och handledare i SOMA som är en utveckling av SE med fokus på Touch.

Sonja visade i sin doktorsavhandling att SE med Touch har längre och bättre effekt än KBT eller endast SE, samt kan även vara en bra metod när klienten har mycket tidiga trauman.

Inbjudan till workshopen kommer om 2-3 veckor men kryssa dagarna redan nu.

All undervisning sker på engelska.

Vår workshop kommer att arrangeras med stort fokus på smittskydd. Vidare information om detta kommer i inbjudan.
Learn how the Safe & Sound Protocol (SSP) can help reduce stress behaviors by teaching our nervous system to feel safe.

The SSP can decrease…

• Anxiety

• Irritability

• Emotional outbursts

• Feelings of overwhelm

• Depression


Trauma therapists Robbyn Peters Bennett and Amy Bryant discuss with Dr. Stephen Porges how the SSP supports both children and adults to:

• feel better

• feel more tolerant, and

• find more enjoyment and deeper connection with othersStephen Porges, PhD developed the SSP based upon 45 years of research on the nervous system and pioneered the POLYVAGAL theory, a concept of the nervous system that explains the driving influence of our physiological state on our behavior and our emotions. He discusses how the SSP can be administered with a sensitivity for individuals who have suffered from varying degrees of trauma, as well as those who struggle with sensory sensitivities, or may be neurodivergent.


bottom of page