top of page
Fern blad

SOMATIC EXPERIENCING

Föreningen Sverige
Aktuellt


Learn how the Safe & Sound Protocol (SSP) can help reduce stress behaviors by teaching our nervous system to feel safe.

The SSP can decrease…

• Anxiety

• Irritability

• Emotional outbursts

• Feelings of overwhelm

• Depression


Trauma therapists Robbyn Peters Bennett and Amy Bryant discuss with Dr. Stephen Porges how the SSP supports both children and adults to:

• feel better

• feel more tolerant, and

• find more enjoyment and deeper connection with othersStephen Porges, PhD developed the SSP based upon 45 years of research on the nervous system and pioneered the POLYVAGAL theory, a concept of the nervous system that explains the driving influence of our physiological state on our behavior and our emotions. He discusses how the SSP can be administered with a sensitivity for individuals who have suffered from varying degrees of trauma, as well as those who struggle with sensory sensitivities, or may be neurodivergent.


Nästa utbildning: 28/10-2/11 2021 Utbildningen består av tre nivåer : Beginning, Intermediate och Advanced level. Varje nivå består igen av två delar, modul I och II. Utbildningen pågår i 3 år med två moduler per år. Modulerna kommer att ligga med en del under våren och en under hösten - eller tvärt om, sammanlagt 12 dagar, med 216 undervisningstimmar på 3 år.

I samband med utbildningen ges tillfälle till egenterapi och handledning både i grupp och individuellt. Dessutom är flera assistenter tillgängliga för att ge behandlingar mellan kurs tillfällena.

Handledning kan göras individuellt eller i grupp. Ett visst antal timmar skall dock göras individuellt. Ett visst antal timmar av handledning i grupp skall dessutom göras med en internationell lärare som handledare. Detta kan göras med föreläsaren eller seniorassisten i utbildningen. I vissa fall gästar föreläsarna med en kurs utanför utbildningen och tillfället kan då tas att få handledning.

​Läs mer HÄRbottom of page