top of page

Workshopen kommer att ledas av Tove Mejdahl, leg. psykolog/specialist och handledare i klinisk psykologi, SEP och huvudlärare för NARM-utbildningen i Danmark.


NARM arbetar på ett effektivt och nydanande sätt med anknytnings-, relations- och utvecklingstrauman. Den ger oss möjlighet att utforska och förstå hur tidiga upplevelser orsakar livslånga beteendemönster.


Metoden hjälper oss att bryta gamla beteendemönster och därmed öka vår möjlighet att vara autentiskt närvarande i relationer till andra, både i par- och terapirelationer.

Tove kommer även att dela med sig sin gedigna erfarenhet av hur NARM används i parterapi.

Målgrupp: SE Practitioners, SE-studenter och andra yrken med klientarbete.

Vill du veta mer om NARM?


Detaljer:

Datum & Tid OBS nya datum:

11–13 oktober 2024

Fredag: 09.30-17.00

Lördag: 09.30-17.00

Söndag: 09.00-15.00             

 

Plats: MetaNoova utbildning, Götgatan 11, 11646 Stockholm.

Sista anmälningsdag: 6 september 2024.

 

Anmäl dig i god tid: Minimiantal för genomförandet 20 personer. Avbokning möjlig tom 6 september 

 

Kursavgift inkl. moms: Betalas senast 6 september 2024. 

Medlemmar i SE-förening och SEstudenter under utbildning.

4000 kr. Early bird (före 1 augusti)

4500 kr (efter 1 augusti)

 

Icke-medlemmar.

5000 kr. Early bird (före 1 augusti)

5500 kr.inkl. moms (efter 1 augusti)

 

Anmälan sker till info@seforeningen.se

Bifoga dina fakturauppgifter i mejlet. 


Om du vill bli medlem i Sveriges SEförening, är du även välkommen att skriva in dig via http://seforeningen.se


Comments


bottom of page