top of page

SE- kollegor i Sverige, Danmark och Norge!

Håll utkik!!


Nu kan SE- föreningen äntligen, (och förhoppningsvis), erbjuda en workshop

12-14 november med Claudia Studer till kraftigt subventionerat pris.


Claudia är Sonia Gomes " förlängda arm" i Europa och handledare i SOMA som är en utveckling av SE med fokus på Touch.

Sonja visade i sin doktorsavhandling att SE med Touch har längre och bättre effekt än KBT eller endast SE, samt kan även vara en bra metod när klienten har mycket tidiga trauman.

Inbjudan till workshopen kommer om 2-3 veckor men kryssa dagarna redan nu.

All undervisning sker på engelska.

Vår workshop kommer att arrangeras med stort fokus på smittskydd. Vidare information om detta kommer i inbjudan.Comments


bottom of page