top of page
Fern blad

SOMATIC EXPERIENCING

Föreningen Sverige
Aktuellt

Nästa utbildning: 28/10-2/11 2021 Utbildningen består av tre nivåer : Beginning, Intermediate och Advanced level. Varje nivå består igen av två delar, modul I och II. Utbildningen pågår i 3 år med två moduler per år. Modulerna kommer att ligga med en del under våren och en under hösten - eller tvärt om, sammanlagt 12 dagar, med 216 undervisningstimmar på 3 år.

I samband med utbildningen ges tillfälle till egenterapi och handledning både i grupp och individuellt. Dessutom är flera assistenter tillgängliga för att ge behandlingar mellan kurs tillfällena.

Handledning kan göras individuellt eller i grupp. Ett visst antal timmar skall dock göras individuellt. Ett visst antal timmar av handledning i grupp skall dessutom göras med en internationell lärare som handledare. Detta kan göras med föreläsaren eller seniorassisten i utbildningen. I vissa fall gästar föreläsarna med en kurs utanför utbildningen och tillfället kan då tas att få handledning.

​Läs mer HÄRbottom of page